hệ thống tưới nhỏ giọt tự chế Archive

Tự làm hệ thống tưới nhỏ giọt tại nhà

Tự làm hệ thống tưới nhỏ giọt tại nhà Hệ thống tưới nhỏ giọt tự chế dùng bình nước suối cũ tận dùng làm bình chứa nước. Đầu nhỏ giọt thì dùng dây truyền dịch làm dây dẫn nước và đầu nhỏ giọt. Đây là những vậy liệu rất dễ tìm, các bạn ở những …