túi nhỏ giọt 2 dây Archive

Túi nhỏ giọt truyền dịch cho cây tại Đồng Nai

Cung cấp túi nhỏ giọt truyền dịch cho cây tại Đồng Nai. Túi chưa bao gồm dịch, thể tích đựng được 1 lít, có 2 kim nhỏ giọt có thể điều chỉnh được nước ra. Túi nhỏ giọt truyền dịch cho cây tại Đồng Nai Ứng dụng: dùng tưới nước cho cây thay cho tưới …