Ống PE và phụ kiện

Ống PE và phụ kiện bao gồm các cỡ ống pe như phi 16mm, 10mm, 6mm.

Và các phụ kiện kết nối như tê, góc, bịt, khởi thủy, van khóa.