Phụ kiện kết nối

Phụ kiện kết nối bao gồm tê, góc, nối, bịt, chuyển ren cho các kích thước ống tưới PE thông dụng như phi 20mm, 16mm, 10mm và 6mm