Van ống tưới

Van ống tưới bao gồm các loại van như van khởi thủy kèm zoăng, van có đầu ren 21mm, van 2 đầu gờ cho các loại ống tưới thông dụng với kích thước 20mm, 16mm, 10mm và 6mm