Đầu tưới phun sương

Đầu tưới phun sương tưới cây hoa lan, tạo độ ẩm làm mát. Các loại béc có chất liệu bằng nhựa hoặc bằng đồng.