Đầu tưới phun sương

Đầu tưới phun sương tưới cây hoa lan, tạo độ ẩm làm mát. Các loại béc có chất liệu bằng nhựa hoặc bằng đồng. Các loại 1 hướng, 4 hướng, 7 hướng ..vv