Béc phun sương 5 hướng

Béc phun sương 5 hướng đầu béc có chất liệu béc bằng nhựa – bằng đồng