Béc phun sương 7 hướng

Béc phun sương 7 hướng bằng đồng hoặc bằng nhựa