Châm phân tự động

Châm phân tự động dùng cơ chế venturi để hút phân hòa tan hòa chung với đường nước tưới đưa phân bón tới tận đầu béc tưới

Showing all 13 results