Que tưới 8 tia chân chéo 6mm - điều chỉnh được lưu lượng và bán kính phun

Hiển thị kết quả duy nhất