tưới nhỏ giọt israel cho nhà màng Archive

Cung cấp béc tưới nhỏ giọt trong nhà màng

Tưới nhỏ giọt trong nhà màng là một lựa chọn hoàn hảo Nhà màng có tác dụng ngăn ngừa sâu bệnh và cũng ngăn luôn nước mưa, chính vì vậy cây trồng trong nhà màng phụ thuộc hoàn toàn vào lượng nước do hệ thống tưới cung cấp. Cây trồng trong nhà màng thường được …