Sơ dừa viên nén ép siêu chặt 5kg nở ra tương đương 70L bằng 2 bao mùn dừa thông thường

Leave a Reply