Béc tưới cây phun sương 9 đầu bằng nhựa màu xám

Béc tưới cây phun sương 9 đầu bằng nhựa màu xám. Với các loại chân kết nối thông dụng kết nối được hầu hết với các loại ống thông dụng.

Hiển thị tất cả 5 kết quả