Béc phun sương 5 hướng

Béc phun sương 5 hướng có chất liệu béc bằng nhựa