Dây tưới nhỏ giọt

Dây tưới nhỏ giọt thường có kích thước 6mm và được sử dụng để nhỏ giọt quấn quanh gốc cây. Thông thường sẽ được sử dụng kết hợp với béc bù áp.

Hiển thị tất cả 2 kết quả