Dây tưới dẹp

Dây tưới dẹp là dạng dây có mắt nhỏ giọt sẵn trên đường ống. Các mắt nhỏ giọt bên trong có dạng zích zắc để hạn chế tắc. Mắt thường cách nhau 20cm, 30cm, 40cm hoặc 50cm, ống có độ dày từ 0.2 đến 0.3mm