Đầu tưới nhỏ giọt có bù áp

Đầu tưới nhỏ giọt có bù áp giúp cho nước ra đồng đều tại các đầu tưới nhỏ giọt, giúp lắp được nhiều béc hơn trên cùng một đường tưới.

Hiển thị tất cả 13 kết quả