Bộ lọc

Bộ lọc cặn cho hệ thống tưới có hai loại chính, bộ lọc dạng đĩa lõi lọc là các đĩa nhựa xếp chồng lên nhau và bộ lọc dạng lưới